Wil je met mij in contact komen? rolf@a-business.nl
Saxion Lectoraat Opvolging Familiebedrijven

Saxion Lectoraat Opvolging Familiebedrijven

Het doel van het lectoraat Familiebedrijven en Bedrijfsopvolging is onderzoek naar en begrip van het stimuleren van innovatief ondernemerschap in familiebedrijven. Saxion ondersteunt de nieuwe generatie die overweegt om het bedrijf van zijn/haar ouders over te nemen bij het maken van de juiste keuze en bij het verwerven van de juiste competenties. Dit doet het lectoraat onder andere via een minor Bedrijfsopvolging bij Familiebedrijven waaraan jaarlijks tientallen potentiele opvolgers in het familiebedrijf deelnemen. Ook doet het lectoraat gericht onderzoek naar de eigenschappen die familiebedrijven anders maken dan andere bedrijven en de lessen hieruit te delen met de studenten. 

Rolf Grouve is al jaren actief als gastdocent binnen het lectoraat familiebedrijven en bedrijfsopvolging, waarin hij tijdens colleges de thema’s van bedrijfsoverdracht binnen familiebedrijven bespreekt met (aspirant) overnemers en (aspirant) adviseurs van familiebedrijven. Hierbij heeft hij niet alleen oog voor de zakelijke kant van de bedrijven. Met name de complexiteit van de familierelatie in combinatie met het bedrijf worden besproken en bespreekt hij hoe zowel de overnemer als overdrager hiermee om kunnen gaan. Door het delen van concrete voorbeelden uit de praktijk probeert hij de studenten handvatten te geven in het doorgaans complexe proces van de overname van het familiebedrijf. 

  1. E. (Erik) Wierstra, Lector Kennisinnovatief Ondernemerschap / Opvolging bij Familiebedrijven