Wil je met mij in contact komen? rolf@a-business.nl
Terug naar overzicht

Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambitie 2019 (VIA)

Je kunt projectaanvragen indienen voor deze subsidie voor één van de volgende speerpunten (bron: SNN):

1: Ontwikkelingsprojecten:
Je ontvangt tot € 100.000 subsidie voor de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé. De innovatie is iets dat nog niet bestaat of dat nieuw is voor jouw onderneming. Je ontwikkeling eindigt als het technische werkingsprincipe is aangetoond (vaak middels een prototype). Er mag ook sprake zijn van een samenwerking tussen twee mkb-ondernemingen, er geldt dan wel een 70%-30% criterium.

2: Software ontwikkeling
Ben je bezig met innovaties en vernieuwingen op het gebied van softwareontwikkeling? U ontvangt dan tot € 50.000 subsidie voor proof-of-concept software of een softwarematig product of dienst dat nieuw is voor je eigen onderneming.

3: Organisatie-Innovatie
je ontvangt tot € 12.500 subsidie voor het inschakelen van een externe deskundige voor advies, begeleiding of coaching bij het vernieuwen van uw organisatie- en/of verdienmodel. Bijvoorbeeld robotisering, verduurzaming of digitalisering i.v.m. nieuwe vragen uit de markt.

Voorwaarden:
Maar zoals bij alle subsidieregelingen kunnen niet alle kosten worden opgevoerd voor de subsidie en zijn er ook voorwaarden verbonden aan deze regeling.

Het SNN geeft aan dat de volgende kosten voor subsidie in aanmerking komen:

 • Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie voor extern advies mits ingeschreven in het KvK.
 • Materialen voor een prototype.
 • Loonkosten van werknemers en eigen uren.
 • Huur van apparatuur en uitrusting.

De overige voorwaarden die het SNN stelt aan deze regeling zijn:

 • Het project richt zich op nieuwe ontwikkelingen.
 • De aanvrager mag geen onderneming zijn die in financiële moeilijkheden verkeert.
 • De innovatie draagt bij aan een maatschappelijk belang (RIS3).
 • Er zijn geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag.
 • Het project wordt binnen 18 maanden na toezegging van de subsidie afgerond.
 • Er moet middels een affiche en op uw website kenbaar gemaakt worden dat het project tot stand is gebracht met behulp van Europese subsidie.
 • Er zijn voor verschillende typen activiteiten verschillende percentages van toepassing op deze regeling. Die worden weergegeven in onderstaande tabel (Bron: SNN):
Type project Subsidiepercentage Minimale Subsidiabele kosten Maximale subsidie
Individuele ontwikkeling 35% € 10.000 € 100.000
Samenwerking bij ontwikkeling 50% € 10.000 € 100.000
Softwareontwikkeling 35% € 10.000 € 50.000
Organisatie-Innovatie 50% € 10.000 € 12.500

Indienen:
Het kan dus om een aanzienlijke tegemoetkoming gaan voor je project. Je kunt de aanvraag indienen tot uiterlijk 31 december 2019, maar wanneer het budget op is, dan heeft indienen geen zin meer. Wacht hier dus niet te lang mee. Opgemerkt wordt dat je maximaal twee aanvragen mag indien in deze aanvraagperiode.

De aanvraag kan online worden ingediend bij SNN. Deze regeling is per onderdeel gepubliceerd op www.snn.nl.

Beoordeling en bevoorschotting:
Nadat de aanvraag is ingediend, dan neemt het SNN binnen 8 wegen een besluit op de ingediende aanvraag. Voor deze regeling geldt dat je vervolgens een voorschot van 40% krijgt uitgekeerd binnen die weken na het verstrekken van de verleningsbeschikking. Wanneer je een extra voorschot wilt hebben, dan is dat mogelijk. Gedurende het project kan je éénmalig een extra voorschot aanvragen van 40%, maar dan moet dat wel gelijk lopen aan de gemaakte- en betaalde subsidiabele kosten.

Let op: Het aanvragen van subsidie is niet vrijblijvend. Wanneer je deze subsidie aanvraagt, er een positieve beschikking ontvang met bijbehorend voorschot, dan is dit bedoeld om dit te investeren in je project. De subsidieverstrekker zal achteraf een verantwoording vragen en eventueel komen controleren. Helaas komt het in de praktijk voor dat ondernemers denken nog steeds ‘handig’ gebruik te kunnen maken van subsidies. Dat is jammer, want het gaat over belastinggeld dat wordt uitgegeven en gelukkig is de subsidieverstrekker niet naïef.

Mocht je gebruik willen maken van deze regeling, maar het zelf niet kunnen, willen of durven? Dat kan. Er zijn gespecialiseerde subsidieadviesbureaus die je hierbij kunnen ondersteunen. Zo is Cata Subsidieadvies, onderdeel van De Jong & Laan Accountants en Belastingadviseurs een gespecialiseerd adviesbureau die expert is op het gebied van subsidiewerving.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Cata Subsidieadvies via telefoonnummer 0592 – 544030.

Ik wens je veel plezier met je innovatie en wellicht kan deze subsidieregeling je net dat steuntje in de rug geven dat je nodig hebt!

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp of één van de andere onderwerpen en diensten waar A-Business zich mee bezig houdt? Neem dan contact met me op!