Wil je met mij in contact komen? rolf@a-business.nl
Terug naar overzicht

Ondernemerskracht – Anticiperen op de toekomst

De veranderende economie door technologie, nieuwe generaties en tekorten aan grondstoffen heeft een impact op ieder bedrijf. Hoe zorg jij ervoor dat jouw organisatie toekomstbestendig wordt? Gebruik je Ondernemerskracht, zo stelt Rolf Grouve in z’n jongste boek.

Komende periode word je als ondernemer geconfronteerd met een aantal uitdagingen. Bijvoorbeeld verschillende generaties die met elkaar moeten gaan samenwerken, maar die anders georiënteerd zijn. Ook de technologie verandert snel. Dat is niet alléén interessant voor grote bedrijven, het is óók van essentieel belang voor jouw organisatie. Ken de ontwikkelingen die relevant zijn voor jouw vakgebied en investeer tijdig in het moderniseren van jouw organisatie en organisatiemodel. Technologie kan er immers voor zorgen dat jouw organisatie overbodig wordt en je daardoor gedwongen wordt om een zware saneringsronde door te voeren of je organisatie eindigt in een faillissement.

Organisatie

Als ondernemer heb je zelf een beeld van jouw organisatie en ideeën. Maar dat is slechts beperkt relevant. Het gaat erom dat je weet hoe je medewerkers, klanten en leveranciers jouw organisatie zien. Hoe interessant ben je voor hen? En past jouw organisatie bij de doelstellingen die je medewerkers hebben? Zorg ervoor dat je scherp hebt waar je van toegevoegde waarde kunt zijn voor je medewerkers en dat je weet waar in de toekomst de behoeften van je klanten zullen liggen. De voortdurende dialoog zorgt ervoor dat je een scherper beeld krijgt.

Ondernemer

Kijk naar jezelf als ondernemer. Wees kritisch en vraag je af wat je feitelijk aan het doen bent in je organisatie. Waar lever jij een toegevoegde waarde en wat doe je dagelijks om van betekenis te zijn? Voorkom dat je bezig bent met speeltjes in plaats van het bouwen aan je organisatie. Een organisatie die nu goed loopt, heeft ook aandacht nodig.

Toekomst

Ga fantaseren over de toekomst. Laat hierbij alle dagelijkse belemmeringen achterwege. Vraag jezelf af waar jij jouw motivatie vandaan haalt en waarom jij ondernemen leuk vindt. Creëer een beeld waar je over 5 jaar wilt staan. Geef antwoord op de vraag hoe je organisatie eruit zou zien als je opnieuw zou beginnen.

Realiteit

Zorg ervoor dat je ideeën worden getoetst aan de huidige- en toekomstige trends. Kijk hierbij ook naar zaken als wet- en regelgeving, maatschappelijke acceptatie en het financieringsvraagstuk. Maak van je (ideologische) ideeën een realistisch- en haalbaar project.

Uitvoering

Maak de uitvoering van je project niet te wetenschappelijk of ingewikkeld. Zorg ervoor dat je je kaders duidelijk communiceert, een gestructureerd plan maakt en je medewerkers er nadrukkelijk bij betrekt. Zij hebben vaak goede ideeën en wanneer er geen draagvlak is, dan is er geen project.

Sta tijdens het project open voor veranderende invloeden en bewaak het draagvlak.

Technologie

Wanneer je je organisatie verder wilt ontwikkelen, dan is de kans groot dat er aanpassingen in de technologie gedaan moeten worden of zelfs nieuwe technologie ontwikkeld of aangeschaft dient te worden. Zorg ervoor dat je gedisciplineerd selecteert en nadenkt over wat je echt nodig hebt, wat efficiëntie verhogend werkt en wat je leuk vindt. Volg dit proces als team en niet als ondernemer alleen. Je medewerkers moeten immers met de technologie werken.

Reflectie

In ieder project gaan dingen goed, minder goed en verkeerd. Zorg ervoor dat je voortdurend reflecteert. Niet alleen achteraf, maar ook tijdens het project. Een open cultuur waarbij mensen elkaar kunnen aanspreken is hierbij van essentieel belang. Leer niet alleen van de dingen die niet goed gingen, maar reflecteer ook op de zaken die goed gingen en kijk hoe je dit verder kunt verbeteren of kunt vasthouden voor de volgende keer.

Tot slot

Ondernemerskracht helpt je op een praktische wijze om te anticiperen op de toekomst, zonder ingewikkelde theorieën. Het boek is voorzien van vragenlijsten en een checklist, zodat je snel aan de slag kunt en ervoor kunt zorgen dat jouw organisatie over 5 jaar nog bestaat.

Dit artikel is op 13 april 2018 geplaatst op Managementboek.nl

Wil jij meer weten over Toekomstbestendig Ondernemerschap?

Workshops en trainingen worden altijd op maat gemaakt, waarbij bijvoorbeeld onderwerpen als nieuwe technologie, inzicht in je data en IT, generatiedenken, nieuwe business modellen en het benutten van (subsidie)kansen aan bod kunnen komen.

Contact