Wil je met mij in contact komen? rolf@a-business.nl
Terug naar overzicht

Een langetermijnvisie om de regie te houden

De economie draait op volle toeren en de (technologische) ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Waar het ene bedrijf investeringen zoekt, wordt het andere bedrijf opgekocht door een grote partij. Het is de kunst om tijdig te anticiperen op eventuele kansen, waardoor je zelf de regie in handen kunt houden.

Hoe zie jij je toekomst?

Wanneer je gewoon ‘going concern’ aan de slag bent in je bedrijf, dan heb je de neiging om bezig te zijn met de dagelijkse zaken, financiële resultaten en het plezier. Maar de dag dat zich een kans voordoet om je bedrijf te verkopen ga je toch anders naar je bedrijf kijken.

Ik adviseer je daarom om nu na te denken over wat je met je bedrijf wilt. Vind je het leuk om het door te zetten? Wil je het bijvoorbeeld overdragen aan je kinderen of aan je compagnon? Of wil je het binnen een aantal jaren verkopen? Je kunt natuurlijk ook zelf de ambitie hebben om op overnamepad gaan om jouw bedrijf te versterken. Het zijn allemaal opties die iets anders van jou als ondernemer vragen.

De kern is dat je moet weten waar je staat, waar je naartoe gaat en hoe interessant je bedrijf is. Bedrijven die geen richtpunt hebben in waar ze naartoe gaan, investeren in de praktijk meer op hun gevoel dan in een vergezicht. Dat gaat soms goed, maar loopt dikwijls ook erg verkeerd af. Mijn advies is dan ook om nu te kijken naar wat jij en je stakeholders willen.

Werk gericht aan je toekomst

Als je weet wat je wilt met je bedrijf in de toekomst, ga dan gericht aan de slag. Zet de lijnen uit en bepaal hoe jij het doel wil bereiken. Doe dat gestructureerd en maak er haalbare tussendoelen van. Wanneer je bijvoorbeeld je bedrijf wilt continueren, dan is dat geen reden om niets te veranderen. Je moet immers interessant blijven voor medewerkers en klanten. Door bijvoorbeeld de projectmethodiek in je bedrijf te verbeteren, betere rapportages te organiseren en het medewerkersplezier te evalueren kan je al veel doen. Ook kan je soms met kleine aanpassingen aan je product een verschil maken. Het kunnen relatief kleine stappen zijn waarmee je je doelstelling kunt behalen.

Niets is voor altijd

Je kunt je standpunt nu bepalen, maar er kunnen zich altijd kansen en mogelijkheden voordoen. Staar je dus niet blind om dat ene scenario dat je voorkeur geniet. In alles wat je doet moet het een ‘bredere’ toegevoegde waarde hebben. Immers, wanneer je je bedrijf wilt overdragen aan één van je kinderen en deze in het proces besluit om af te haken, moet je toch een bedrijf hebben dat zelfstandig ook verder kan. Ook kan je besluiten om een bedrijf te kopen, maar dat het niet lukt. Dan moet je bedrijf niet omvallen.

Kijk dus altijd met een bredere blik in verschillende scenario’s naar jouw bedrijf en de markt. De technologie verandert veel en hiermee de blik op de (on)mogelijkheden van je bedrijf.

Onderneem dus met verstand en vergeet niet om nu te acteren op verschillende kansen die zich voor kunnen doen. Op het moment dat een kans zich voordoet en je bent er niet klaar voor, heb je niet zelf meer de regie in handen.

Dit artikel is op 13 juni 2018 geplaatst op Baaz.nl

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp of één van de andere onderwerpen en diensten waar A-Business zich mee bezig houdt? Neem dan contact met me op!