Wil je met mij in contact komen? rolf@a-business.nl
Terug naar overzicht

7 veelvoorkomende misvattingen over subsidies

In de praktijk zien we veel misvattingen over subsidies. Daardoor wordt het begrip ‘subsidies’ regelmatig in een negatief daglicht gesteld. In de meeste gevallen is dat onterecht. Want als je met de verkeerde verwachtingen subsidies aanvraagt, weet je vrijwel zeker dat het een frustrerend proces wordt met veel teleurstellingen. Zonde van je tijd en energie natuurlijk.

Houd bij je afweging of je wel of geen gebruik wilt maken van subsidies daarom rekening met onderstaande aspecten. Dat maakt het allemaal een stuk makkelijker.

Misvatting 1: “Een projectomschrijving verzin ik wel even.”

Je komt bedrogen uit wanneer je denkt dat je jouw project wel anders kunt omschrijven dan je het verwacht uit te voeren, alleen om de subsidie binnen te halen.

Het kan zijn dat je in eerste instantie een positieve verleningsbeschikking ontvangt. Als achteraf tijdens een controle of uit de eindrapportage echter blijkt dat je iets heel anders hebt gedaan, is de kans groot dat je het uitgekeerde subsidiebedrag terug moet betalen en de beschikking naar € 0,- wordt gecorrigeerd.

Als je niet te goeder trouw hebt gehandeld dan kunnen hier zelfs verzwarende sancties op volgen, zoals een stevige boete. Kijk dus altijd met een reële blik naar je project en de subsidieregeling.

Misvatting 2: “Op een aanvraag ontvang ik altijd een positieve beschikking”

Een aanvraag kan soms ook negatief beschikt worden. Dit kan komen doordat de subsidieverstrekker vindt dat het project inhoudelijk niet voor de subsidie in aanmerking komt. Natuurlijk hoef je het hier niet altijd mee eens te zijn en kun je in bezwaar gaan tegen de beslissing.

Ook kan het budget zijn uitgeput of op formele gronden worden afgewezen. Reken jezelf dus niet rijk wanneer je een aanvraag indient, maar wacht rustig de beslissing van de subsidieverstrekker af.

Misvatting 3: “Bij een positieve beschikking ontvang ik direct het geld.”

Dat is in veel gevallen niet zo. Wanneer je een positieve verleningsbeschikking ontvangt, kun je afhankelijk van de regeling:

  • voorschotten aanvragen;
  • maandelijks incasseren;
  • achteraf het geld ontvangen.

Bij sommige regelingen krijg je wel direct het geld op je rekening gestort, maar moet je dat geld wel besteden aan het project. Feitelijk is er dus vaak sprake van voorfinanciering door de onderneming.

Misvatting 4: “Ontvangen subsidiegeld mag ik altijd houden.”

Hoewel dat vaak wel zo is, komt het voor dat een project gedurende de looptijd dusdanig wijzigt dat een deel van het geld teruggestort moet worden.

Ook wanneer bijvoorbeeld je projectadministratie niet in orde is, kan het zijn dat je je recht op subsidie verliest en het geld terug moet storten.

Kijk dus altijd goed naar de voorwaarden en je projectomschrijving. Meld wijzigingen altijd zo snel mogelijk aan de subsidieverstrekker om teleurstellingen en eventuele financiële problemen te voorkomen.

Misvatting 5: “De subsidieverstrekker moet niet zeuren over de projectadministratie”

Een deugdelijke projectadministratie is van cruciaal belang, dat blijkt ook uit de vorige alinea. Er zijn ondernemers die vinden dat het fysiek ontwikkelde product voldoende vertelt. Elke subsidieregeling heeft echter zijn verantwoordingseisen. Die zijn onderdeel van de regeling. Deze eisen staan vaak in de verleningsbeschikking vermeld (of daarin staat een link naar het document waarin de eisen staan).

Een niet deugdelijke projectadministratie kan ervoor zorgen dat je niet alleen je ontvangen subsidiebedrag terug moet betalen, maar ook een flinke boete die op kan lopen tot 100% van het subsidiebedrag en soms zelfs een uitsluiting van subsidieregeling voor meerdere jaren.

Misvatting 6: “Over uitstel van deadlines valt te praten.”

Hoewel sommige subsidieverstrekkers erg flexibel zijn bij het naleven van deadlines van bijvoorbeeld vragenbrieven, mag je hier nooit op rekenen. Een deadline is een deadline.

Bij subsidieaanvragen zie je vaak dat een deadline op een bepaalde datum is vastgesteld met een tijdstip. Wanneer je één minuut te laat bent, wordt je aanvraag in de meeste gevallen niet meer in behandeling genomen. Denk hier dus niet te makkelijk over en zorg ervoor dat je altijd op tijd je aanvraag indient.

Het kan ook voorkomen dat een portaal door overbelasting vlak voor de deadline niet bereikbaar is. Dat hierdoor jouw aanvraag niet in behandeling wordt genomen, is (zo zeggen veel subsidieverstrekkers) niet hun maar jouw probleem.

Ook wanneer je vragenbrieven krijgt, heb je te maken met een deadline. Begin direct met het beantwoorden van de vragen en wacht niet tot de laatste dag.

Misvatting 7: “Als ik een vragenbrief ontvang dan heb ik een slechte aanvraag geschreven.”

Hoewel sommige subsidieadviesbureaus dit suggereren, is dit in veel gevallen niet waar. Soms wil een subsidieverstrekker:

  • extra achtergrondinformatie hebben;
  • een uitgebreidere technische omschrijving;
  • een extra toelichting om te toetsen of het project echt voor subsidie in aanmerking komt.

Het komt ook voor dat je in de aanvraag een beperkt aantal woorden of tekens mag gebruiken waardoor je niet alle relevante informatie kwijt kunt. Dan is het fijn dat je bij de beantwoording van een vragenbrief de ontbrekende informatie kunt aanvullen.

Beantwoord de vragen altijd zo volledig mogelijk met goed onderbouwde stukken. Ik begrijp dat het beantwoorden van een vragenbrief extra tijd kost en als een obstakel wordt gezien, maar het gaat natuurlijk wel om belastinggeld waar fatsoenlijk mee omgegaan moet worden.

Kortom; aan elke vorm van financiering zitten voorwaarden, zo ook aan subsidies. Accepteer dat wanneer je er gebruik van maakt. Zo kun je met subsidies mooie projecten draaien om jouw organisatie toekomstbestendig te maken en te houden.

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je meer informatie? Dan kun je direct contact opnemen met Cata Subsidieadvies(onderdeel van de Jong & Laan Accountants en Belastingadviseurs) via telefoonnummer 0592 – 544030.

Dit artikel is op 18 augustus 2020 geplaatst op Catasubsidieadvies.nl

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp of één van de andere onderwerpen en diensten waar A-Business zich mee bezig houdt? Neem dan contact met me op!